Polat Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu

Vekaletname Bilgileri

Avukat Metin Polat
Adres : Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezi 7/11 Kocasinan/KAYSERİ
Vergi Dairesi : Gevher Nesibe Vergi Dairesi
T.C. Kimlik No : 48748137664
Baro : Kayseri Barosu
Baro Sicil No : 1636

Vekalet verebilmek için Yanınızda bulunması gereken evraklar:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, şirket yetkilisi için yetki belgesi vb. belgeler.
  • Boşanma davası ve tapu işlemleri (alış-satış) için 2 adet fotoğraf
  • Vekâletnameler Türkiye de Noterler, yurtdışında ise Konsolosluklar tarafından verilmektedir.
  • Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi Türkiye’ de notere giderek yukarıda ayrıntısı verilen bilgilerimiz doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.
  • Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir.

Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda ‘Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten’ şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Call Now Button