Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku günümüzde artan ticaret hacmiyle birlikte her geçen gün etki alanını arttıran bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında şirketler arası ilişkiler, şirketlerin hazırlayacağı sözleşmelere yardım edilmesi ve şirket kuruluşları gibi hususlar önem taşıyan hususlardır. Belirli bir sermayeye sahip anonim şirketlerin Ticaret Kanunu çerçevesinde zorunlu olarak avukat tutmak zorunda olduğu durumlar söz konusu olmaktadır. Böylece şirketler iş ve işlemlerinde avukatlar vasıtasıyla kendilerini koruyucu tedbirleri alabilirler.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu tüm ticari işletmelere Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda hizmet vermektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
  • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
  • Due Dilligence
  • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
  • Şirket alım ve satımları
  • Genel kurul toplantıları yapılması

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır. Hukuk Büromuz müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.