Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku günümüzde çok sık kullanılan bir hukuk dalıdır. Zira her gün onlarca kişiyle sözleşme ilişkisi içerisine girilmektedir. Bir otobüs bileti alımından bir araba alımına kadar insanlar sözleşme ilişkisi içerisine girilmektedir.

Sözleşmelerin illa yazılı olması gerekmemektedir. İnsanlar sözleşmeleri sözle de kurabilirler fakat yazılı sözleşmeler ispat açısından daha yerindedir. Sözleşme ilişkisi tarafların hür iradesiyle kurulur ve kimse istemediği bir sözleşmeyi yapmaya zorlanamaz.

Sözleşmeler Hukuku kapsamında ortaklıklar sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri önemli sözleşme tipleridir. Bu tip sözleşmeler çoğunlukla büyük firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

Hukuk Büromuz Tarafından Hazırlanan Sözleşmeler;

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 • Joint Ventures
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acenta Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda çok deneyimli olup müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmekte ve müvekkillerimin tarafı olduğu sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenlebilmekte ve değişiklik önerileri getirebilmektedirler.