Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku denilince akla her ne kadar trafik sigortası gelse de sigorta hukuku aslında geniş bir alanı kapsamaktadır. Sigorta hukuku kapsamında görülen davalar arasında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazasına ilişkin tazminat davaları, yangın sigortaları davaları başı çekmektedir.

Trafik kazasına ilişkin tazminat davaları ise trafik kazası sonucu ölümlü, yaralamalı maddi manevi tazminat davaları bakımından önem arz eden bir dava olup, destekten yoksun kalma tazminatları başta olmak üzere çeşitli talepleri de içerisinde barındıran davalardır. Bu tür davalarda trafik sigortasına dava açılabilmesi alacağın tahsilini kolaylaştıran unsurlardandır.

Sigorta Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatları sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
  • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
  • Yangın sigortası davaları
  • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
  • Tıbbi malpraktis davaları
  • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.